Bắc Giang

1 - 50 /55

[9142] Chuyên viên phát triển thị trường (sales)

Công ty TNHH Sunergy Việt Nam
$500 - $750
Bắc Giang
Năng lượng/ Điện lực

[9141] Chuyên viên đối ngoại

Công ty TNHH Sunergy Việt Nam
$500 - $750
Bắc Giang
Năng lượng/ Điện lực

[9140] Kỹ sư chất lượng/ Phó giám đốc chất lượng

Công ty TNHH Sunergy Việt Nam
Cạnh tranh
Bắc Giang
Năng lượng/ Điện lực

[9139] CHUYÊN VIÊN PHÁP VỤ

Công ty TNHH Sunergy Việt Nam
$450 - $600
Bắc Giang
Năng lượng/ Điện lực

[9138] GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Công ty TNHH Sunergy Việt Nam
$1,700 - $2,500
Bắc Giang
Năng lượng/ Điện lực

[8411] CNC Experts

Công Ty TNHH Sam Sung Display Việt Nam - Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội
$1,000 - $2,000
Khu Công Nghiệp Yên Phong 1, Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7840] Kỹ Thuật Viên Vận Hành Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Linh Kiện Nhựa S-dragon
Cạnh tranh
Bắc Giang
Hóa chất/ Nhựa/ Phân bón

[7253] Nhân Viên IQC - Chuyên SMT Hoặc PBA

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7252] Lập Trình Viên/Kỹ Thuật Viên SMT

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7251] Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7250] Nhân Viên QC Hàng SMT Hoặc PBA

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7249] Trợ Lý Sản Xuất SMT - Có Xe Đưa Đón

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7248] Nhân Viên Tiếng Hàn - Có xe đưa đón

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7247] Nhân Viên IT

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7246] Nhân Viên Kế Toán - Có xe đưa đón từ Bắc Ninh

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7245] Nhân Viên QA

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

Nhận các việc làm tương tự từ Nhân Sự Nhà Máy

[7244] Nhân Viên Lập Trình Máy YAMAHA( Có Xe Đưa Đón Từ Bắc Ninh)

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7243] Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Tại Nhà Máy

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7242] Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7241] Nhân Viên CS (Hàng SMT)

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[7240] Nhân Viên QC (Hàng SMT)

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[6477] Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan (Xuất Nhập Khẩu)

Công Ty TNHH ITALISA Việt Nam
$300 - $500
Bắc Giang
Hàng tiêu dùng

[5624] Trưởng Phòng Sản Xuất

Công Ty TNHH Unfold Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Sản xuất linh kiện

[5623] Phó Giám Đốc

Công Ty TNHH Unfold Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Sản xuất linh kiện

[5622] Giám Đốc

Công Ty TNHH Unfold Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Sản xuất linh kiện

[4182] Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4179] Nhân Viên SMT (Chuyên Sửa Hàng PBA)

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4180] Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Tòa Nhà

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[5020] Trợ Lý Kinh Doanh

Công Ty TNHH Hưng Dụ
Cạnh tranh
Bắc Giang
Hóa chất/ Nhựa/ Phân bón

[4189] Tổ Trưởng Công Đoạn Lắp Ráp

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4186] Trợ Lý Sản Xuất SMT

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4181] Nhân Viên IQC - Chuyên SMT Hoặc PBA

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[5019] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Ưu tiên biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Hưng Dụ
Cạnh tranh
Bắc Giang
Hóa chất/ Nhựa/ Phân bón

Nhận các việc làm tương tự từ Nhân Sự Nhà Máy

[4178] Nhân Viên Bảo Trì 2 Người

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4187] Trợ Lý Công Đoạn Lắp Ráp

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4183] Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4185] Nhân Viên IT 1 Người

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4177] Lập Trình Viên/Kỹ Thuật Viên SMT

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4188] Nhân Viên IT

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4176] Nhân Viên Cơ Khí Động Lực (Chuyên Sửa Chữa Vận Hành Máy Bơm, Máy Làm Lạnh...)

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[4184] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Cạnh tranh
Bắc Giang
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[1020] Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất - Mảng May Mặc, Bao Bì

Công Ty Cổ Phần Casablanca Việt Nam
Cạnh tranh
Bắc Giang
May mặc/ Da giày

[339] Trưởng phòng quản lý chất lượng

Công ty CP Casablanca Việt Nam
$700 - $1,000
Khu Công Nghiệp Châu Sơn, Bắc Giang
Khác

[2564] Giám đốc Kinh doanh khu vực

Kangaroo Group
$700 - $1,200
Bắc Giang
Hàng tiêu dùng

[264] Giám Đốc Nhà Máy - Factory Manager

Công ty TNHH Intermax Việt Nam
Cạnh tranh
Bắc Giang
May mặc/ Da giày

[1261] Trưởng BP Kế Hoạch Sản Xuất - Nhà Máy Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Casablanca Việt Nam
Cạnh tranh
Bắc Giang
May mặc/ Da giày

[337] Quản lý sản xuất

Công ty CP Casablanca Việt Nam
$500 - $1,000
Khu Công Nghiệp Châu Sơn, Bắc Giang
Khác

[340] Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Công ty CP Casablanca Việt Nam
$700 - $1,000
Khu Công Nghiệp Châu Sơn, Bắc Giang
Khác

[342] Phó phòng Hành chính nhân sự

Công ty CP Casablanca Việt Nam
$700 - $1,000
Khu Công Nghiệp Châu Sơn, Bắc Giang
Khác

[349] Giám Đốc Nhà Máy Bắc Giang

Công ty CP Casablanca Việt Nam
$1,000 - $1,200
Bắc Giang
May mặc/ Da giày

Nhân Sự Nhà Máy Blogs

Những quốc gia hấp dẫn nhất đối với lao động nước ngoài

Tinh thần sẵn sàng làm việc ở nước ngoài cũng tăng đáng kể ở Anh và Mỹ, có lẽ là do kết quả của những thay đổi chính trị to lớn tại 2 quốc gia này trong những năm gần đây. Tìm hiểu 10 quốc gia hấp dẫn nhất với người lao động.

10 kỹ năng mềm cần thiết cho mọi công việc

Ngoài năng lực chuyên môn, các kỹ năng mềm cũng đóng vai trò then chốt quyết định sự nghiệp của bạn có thành công hay không. Cùng tìm hiểu những kỹ năng mềm mà bạn cần tự trang bị để trở thành những ứng viên "điểm 10" trong mắt nhà tuyển dụng.