Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2

1 - 50 /90

[10947] Nhân Viên Sales – Marketing

Công Ty TNHH Happy Cook
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[10502] Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst)

Chi Nhánh Long Bình Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Nông lâm nghiệp

[10501] Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QCI)

Chi Nhánh Long Bình Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Nông lâm nghiệp

[10500] Nhân Viên Kế Toán

Chi Nhánh Long Bình Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Nông lâm nghiệp

[10499] Quản Lý CA

Chi Nhánh Long Bình Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Nông lâm nghiệp

[10498] Nhân Viên Y Tế

Chi Nhánh Long Bình Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Nông lâm nghiệp

[10497] Nhân Viên Kho

Chi Nhánh Long Bình Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Nông lâm nghiệp

[10447] Nhân Viên QC

Công Ty Seong JI Sài Gòn
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[10446] Giám Sát Sản Xuất

Công Ty Seong JI Sài Gòn
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[10445] Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Seong JI Sài Gòn
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
ERPĐiện/Điện tử/ Lắp ráp

[10444] Kỹ Sư Harness

Công Ty Seong JI Sài Gòn
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[10349] Kỹ Sư Cơ Khí

Công Ty TNHH Thép SeAH Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
ISOLuyện kim/ sắt thép

[10348] Nhân Viên Phòng Thu Mua - Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH Thép SeAH Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Luyện kim/ sắt thép

[10347] Nhân Viên Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH Thép SeAH Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Luyện kim/ sắt thép

[10346] Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Thép SeAH Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Luyện kim/ sắt thép

[10123] Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Max Succeed
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

Nhận các việc làm tương tự từ Nhân Sự Nhà Máy

[9785] Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH YngHua Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Khác

[9784] Trợ Lý Giám Đốc Kiêm Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH YngHua Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Khác

[9783] Nhân Viên Bảo Trì

Công Ty CPCN Tung Kuang
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Luyện kim/ sắt thép

[9782] Trợ Lý Xưởng Trưởng

Công Ty CPCN Tung Kuang
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
AutoCADPLCLuyện kim/ sắt thép

[9616] Cán Bộ Quản Lý Trực Thuộc Các Phòng Ban - Ưu tiên sinh viên mới ra trường để đào tạo

Công Ty TNHH Tainan Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

[9615] Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tainan Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

[8879] Marketing & Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Cơ khí/ Lắp ráp

[8878] Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Cơ khí/ Lắp ráp

[8573] Kỹ Sư Vận Hành - Operator

Nuplex Resins Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Hóa chất/ Nhựa/ Phân bón

[8212] Process Engineer

Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam
$500 - $1,500
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Viễn thông/Công nghệ Thông Tin

[8211] Technician - Kỹ Thuật Viên (Làm Việc Tại Bình Dương)

Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Viễn thông/Công nghệ Thông Tin

[8210] Material Analysis Technician

Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Viễn thông/Công nghệ Thông Tin

[8209] Failure Analysis Engineer

Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam
$500 - $700
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Viễn thông/Công nghệ Thông Tin

[8208] Senior Facilities Engineer

Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam
$450 - $1,000
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Viễn thông/Công nghệ Thông Tin

[8207] Manufacturing Trainer

Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Viễn thông/Công nghệ Thông Tin

[8206] Supply Chain Analyst & Demand Planner

Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Bình Dương
Viễn thông/Công nghệ Thông Tin

[8205] Equipment Engineer

Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam
$400 - $650
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Bình Dương
Viễn thông/Công nghệ Thông Tin

Nhận các việc làm tương tự từ Nhân Sự Nhà Máy

[7855] *** Technical Project Lead ***

Marubeni Heavy Equipment CO., LTD
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Hồ Chí Minh
Lắp ráp ô tô xe máy xe đạp

[7854] Engineering Project Manager

Marubeni Heavy Equipment CO., LTD
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Hồ Chí Minh
Lắp ráp ô tô xe máy xe đạp

[7852] Nhân Viên Kinh Doanh Xe Nâng

Marubeni Heavy Equipment CO., LTD
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Hà Nội
Lắp ráp ô tô xe máy xe đạp

[7326] Process Controller Operator

Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam
$300 - $500
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Thực phẩm/ Đồ uống

[7325] Production Supervisor

Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Thực phẩm/ Đồ uống

[6913] Kỹ Sư Cơ Điện Tử

Công Ty TNHH Meggitt (Vietnam)
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Sản xuất linh kiện

[6707] Trợ Lý - Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Shinkwang Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

[6706] Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Phụ Liệu Da Giày ( Biết Tiếng Anh )

Công Ty TNHH Shinkwang Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

[6654] Thông Dịch Viên Tiếng Hàn (Làm việc tại Biên Hòa/Nhơn Trạch - Được chọn nơi làm việc)

Taekwang Vina Industrial
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

[6653] Embeded And Electrical Engineer

Taekwang Vina Industrial
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

[6652] Software Developer (ERP/SCM)

Taekwang Vina Industrial
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

[6651] Nhân Viên An Toàn Xưởng - HSE

Taekwang Vina Industrial
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

[6650] Training & Development Supervisor

Taekwang Vina Industrial
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

[6649] Nhân Viên LEAN - NOS

Taekwang Vina Industrial
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
May mặc/ Da giày

[6017] Management Trainee Program 2018

Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Thực phẩm/ Đồ uống

[6016] Sales Management Trainee Program 2018

Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
Thực phẩm/ Đồ uống

[6015] Production Supervisor

Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Biên Hoà
Thực phẩm/ Đồ uống

Nhân Sự Nhà Máy Blogs

Những quốc gia hấp dẫn nhất đối với lao động nước ngoài

Tinh thần sẵn sàng làm việc ở nước ngoài cũng tăng đáng kể ở Anh và Mỹ, có lẽ là do kết quả của những thay đổi chính trị to lớn tại 2 quốc gia này trong những năm gần đây. Tìm hiểu 10 quốc gia hấp dẫn nhất với người lao động.

10 kỹ năng mềm cần thiết cho mọi công việc

Ngoài năng lực chuyên môn, các kỹ năng mềm cũng đóng vai trò then chốt quyết định sự nghiệp của bạn có thành công hay không. Cùng tìm hiểu những kỹ năng mềm mà bạn cần tự trang bị để trở thành những ứng viên "điểm 10" trong mắt nhà tuyển dụng.