Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2

1 - 50 /142

[9657] Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty TNHH Power Best (Vietnam)
$250 - $320
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Năng lượng/ Điện lực

[9080] Sales Executive

Akati Wood (Vietnam) Co., Ltd
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Mộc/ đồ gỗ mỹ nghệ

[10467] Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước - Tiếng Trung

Công Ty TNHH Gunzental
$350 - $500
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Chế tác trang sức đá quý

[10466] IT Supervisor - New Factory Setting Up

Công Ty TNHH Gunzental
$500 - $700
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Chế tác trang sức đá quý

[10465] Giám Sát Công Trình Xây Dựng Nhà Máy Mới Thành Lập

Công Ty TNHH Gunzental
$500 - $700
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Chế tác trang sức đá quý

[10464] Quản Lý Viên Thực Tập - MT (SL: 12)

Công Ty TNHH Gunzental
$350 - $700
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Chế tác trang sức đá quý

[10463] Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Nhà Máy Mới Xây Dựng

Công Ty TNHH Gunzental
$350 - $500
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Chế tác trang sức đá quý

[10462] Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm - Nhuộm Chỉ

Công Ty TNHH Gunzental
$350 - $600
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Chế tác trang sức đá quý

[10391] Chủ quản kho thành phẩm

CÔNG TY TNHH SNP
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
May mặc/ Da giày

[10390] Nhân viên IE

CÔNG TY TNHH SNP
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
May mặc/ Da giày

[10389] Nhân viên kế toán tiền lương

CÔNG TY TNHH SNP
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
May mặc/ Da giày

[10388] Nhân viên QA may, kiểm vải, cắt vải

CÔNG TY TNHH SNP
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
May mặc/ Da giày

[10387] Trưởng nhóm thu mua

CÔNG TY TNHH SNP
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
May mặc/ Da giày

[10315] [Bình Dương] [Công ty châu Âu] Sales Engineer cho công ty cơ khí chính xác của Đức

HRnavi JSC.
$600 - $900
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Cơ khí/ Lắp ráp

[10265] Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước, Biết Hàn Điện.

Công Ty TNHH Zioncom Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Sản xuất linh kiện

[10264] Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Zioncom Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Sản xuất linh kiện

Nhận các việc làm tương tự từ Nhân Sự Nhà Máy

[10263] Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Điện Tử

Công Ty TNHH Zioncom Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Sản xuất linh kiện

[10262] Nhân Viên Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Zioncom Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Sản xuất linh kiện

[10261] Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Công Ty TNHH Zioncom Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Sản xuất linh kiện

[10197] Nhân Viên Điều Phối Kinh Doanh - Logistic

Công ty TNHH NTPM Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Bao bì/ Giấy

[9875] Nhân Viên Bảo Trì

Công Ty TNHH Dây Cáp Điện Tai Sin
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[9874] Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Dây Cáp Điện Tai Sin
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[9873] Nhân Viên Nhân Sự biết ISO

Công Ty TNHH Dây Cáp Điện Tai Sin
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[9776] Nhân Viên Thiết Kế In Lụa

Công Ty TNHH In ASVN
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
In ấn

[9723] Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Zioncom Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[9722] Phiên Dịch - Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Zioncom Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[9721] Chủ Quản PMC (Kiểm soát nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất, kho vận)

Công Ty TNHH Zioncom Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[9720] Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Công Ty TNHH Zioncom Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[9716] QC Supervisor

Công Ty TNHH NPC Vina
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Hóa chất/ Nhựa/ Phân bón

[9194] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Tokyo Rope Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Khác

[8578] Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Công ty TNHH SML Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Bao bì/ Giấy

[8193] Mechanical Engineer/ Kỹ Sư Cơ Khí

Công ty Camso Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Khác

[8192] Engineering Manager/ Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công ty Camso Việt Nam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Khác

Nhận các việc làm tương tự từ Nhân Sự Nhà Máy

[6978] Thợ Vận Hành Máy Tiện CNC

Công Ty TNHH CNC Industries
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Cơ khí/ Lắp ráp

[6977] Thợ Đứng Máy Tiện Cơ (Máy Tiện Tay)

Công Ty TNHH CNC Industries
$300 - $500
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Cơ khí/ Lắp ráp

[6976] QC Cơ Khí Tại Bình Dương (Vsip Ii)

Công Ty TNHH CNC Industries
$300 - $500
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Cơ khí/ Lắp ráp

[6005] Quality Inspection Engineer

East West Industries Vietnam LLC
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
QA (Quality Assurance)5SĐiện/Điện tử/ Lắp ráp

[6004] QC Supervisor

East West Industries Vietnam LLC
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Điện/Điện tử/ Lắp ráp

[5762] Product Engineer - Plastic

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Mộc/ đồ gỗ mỹ nghệ

[5761] Product Engineering Supervisor

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Mộc/ đồ gỗ mỹ nghệ

[5607] Thợ Vận Hành Máy Tiện CNC

Công Ty TNHH CNC Industries
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Cơ khí/ Lắp ráp

[5480] Project Administrator

Tetra Pak Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Bao bì/ Giấy

[5479] Production Technician

Tetra Pak Vietnam
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Bao bì/ Giấy

[5461] Communication Specialist

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Mộc/ đồ gỗ mỹ nghệ

[5460] Customs Staff

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Mộc/ đồ gỗ mỹ nghệ

[5459] Product Engineering Supervisor

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
AutoCADSolid WorksMộc/ đồ gỗ mỹ nghệ

[5458] Product Engineer - Plastic

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
LeanAutoCADSolid WorksMộc/ đồ gỗ mỹ nghệ

[5457] IDEA Network Coordinator

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Mộc/ đồ gỗ mỹ nghệ

[5456] Material Cost Accountant

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Mộc/ đồ gỗ mỹ nghệ

[5455] Manufacturing and Automations Fabricator

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Cạnh tranh
Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP 2, Bình Dương
Mộc/ đồ gỗ mỹ nghệ

Nhân Sự Nhà Máy Blogs

Những quốc gia hấp dẫn nhất đối với lao động nước ngoài

Tinh thần sẵn sàng làm việc ở nước ngoài cũng tăng đáng kể ở Anh và Mỹ, có lẽ là do kết quả của những thay đổi chính trị to lớn tại 2 quốc gia này trong những năm gần đây. Tìm hiểu 10 quốc gia hấp dẫn nhất với người lao động.

10 kỹ năng mềm cần thiết cho mọi công việc

Ngoài năng lực chuyên môn, các kỹ năng mềm cũng đóng vai trò then chốt quyết định sự nghiệp của bạn có thành công hay không. Cùng tìm hiểu những kỹ năng mềm mà bạn cần tự trang bị để trở thành những ứng viên "điểm 10" trong mắt nhà tuyển dụng.