Khu Công Nghiệp Ninh Qưới

Bạc Liêu

Các việc làm đang tuyển dụng tại Khu Công Nghiệp Ninh Qưới