Các nhà tuyển dụng hàng đầu
Các nhà tuyển dụng uy tín

Việc làm sales Blogs

Làm cách nào để giữ chân sales giỏi

Có kỷ luật chặt chẽ, lộ trình thăng tiến rõ ràng cũng như cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ, là những yếu tố cần thiết để giữ chân sales giỏi, nếu không muốn bị các đối thủ trên thị trường cướp mất người tài.

Làm sales chẳng khác nào tỏ tình: cách bạn tiếp cận khách hàng cũng chẳng khách gì tiếp cận người thương

Phương thức giao tiếp của người làm sales là yếu tố được chú trọng rất nhiều, làm sales đôi khi giống như bạn đang "tỏ tình" với khách hàng của mình vậy.